Adresa –

Trnavská hudobná spoločnosť, občianske združenie

Kapitulská 6,  917 01 Trnava,  Slovensko

IČO:   42 16 52 37

DIČ:  202 325 1263

IČ DPH:   SK 202 325 1263

IBAN:   SK28  0200  0000  0028  7299  6756   (VÚB)

E-mail –

kacelária: tths@tths.sk

Facebook

FB:  @trnavskahudobnaspolocnost