Projekt Trnavskej hudobnej spoločnosti a skupiny Second Band z Trnavy vznikol v januári roku 2016. Jeho cieľom je podporiť menšinové žánre, výročný festival Blues Moods ako aj obyvateľom mesta ponúknuť voľnočasovú aktivitu. Hudobné večery sa konajú za účasti domácej skupiny Second Band, ktorá si prizve svojho vopred vybraného hosťa a s ktorým hrajú jeho pesničky. Vzniká tak veľmi originálny projekt, ktorý dokazuje univerzálnosť hudobného jazyka.

Projekt sa uskutočňuje počas roka vždy jedenkrát do mesiaca v dvoch fázach – v jeho jesenno-zimnej časti a po Novom roku v jeho jarno-letnej časti. Jesenno-zimná časť sa koná v mesiacoch september – december, jarno-letná časť v mesiacoch február – máj.