“Hudba je súčasťou našich osobností”

– Členovia –

                    

                    

                    

– Charakteristika združenia –

Trnavská hudobná spoločnosť, o.z. je dobrovoľné združenie nadšencov a fanúšikov hudobného života v jeho aktívnej ako aj pasívnej forme. Jeho vznik podmienil spoločný záujem organizovať hudobné podujatia na území mesta Trnavy ako odkaz na silné tradície a nehmotné kultúrne dedičstvo regiónu. Cieľom združenia je preto naďalej uchovávať toto nehmotné kultúrne dedičstvo, udržiavať kultúrne tradície regiónu, osvetovou formou propagovať menšinové žánre a svojimi aktivitami napĺňať kultúrny život a voľnočasové aktivity obyvateľov Mesta Trnava ako aj obyvateľov blízkych miest a obcí.

Trnavská hudobná spoločnosť sa prezentovala v rámci Slovenskej pobočky European Blues Union na hudobnom veľtrhu v Bruseli. V roku 2014 bolo udelené festivalu Blues Moods ocenenie „Počin roka“ od Slovenskej bluesovej spoločnosti.

– Historické pramene vzniku –

Združenie vzniklo z iniciatívy súčasného predsedu združenia – Petra Stojku v roku 2011 po historicky prvom ročníku hudobného festivalu Blues Moods 2010 – v počte piatich zakladajúcich členov. Členská základňa sa v roku 2017 rozrástla o jej ďalších troch členov, ktorí sa rozhodli aktívne pôsobiť v hlavných činnostiach združenia a jeho podporných aktivít. Združenie vykonáva svoju činnosť na základe spoločných stretnutí a väčšinových hlasov z hlasovania o činnosti a jeho aktivitách.

– Hlavné činnosti združenia –

Trnavská hudobná spoločnosť, o.z. má za cieľ podporovať a propagovať menšinové hudobné žánre formou výročného festivalu ako aj podporných kultúrno-hudobných a poslucháčsky atraktívnych podujatí na území Mesta Trnava.

Výročný, medzinárodný hudobný festival Blues Moods je zameraný na menšinový hudobný žáner – blues ako aj jeho príbuzné žánre. Jeho charakteristickou črtou je, že účasť hudobné skupín, ktoré už vystúpili na festivale – sa neopakuje. Festival si získal renomé na Slovensku aj v zahraničí. Počas svojej existencie privítal zahraničných účastníkov z USA, Veľkej Británie, Rakúska, Maďarska a Českej republiky.

Počas roka združenie organizuje podporné aktivity vo forme projektu Modrý štvrtok. Ide o klubové koncerty skupín a jednotlivcov. Za účasti stálej – domácej bluesovej skupiny sú pozývaní jedenkrát do mesiaca hostia (zväčša autori) z rôznych hudobných žánrov, ktorí hrajú s bluesovým „home bandom“ spoločne pesničky prizvaného hosťa. Počas roka sa tieto aktivity propagujú cez sociálne siete, elektronické média ako aj vlastnú web stránku.